Қабдолова   Гүлсім  Оразқызы – 07.07. 1969

Высшее,учитель русского языка и литературы,  АПИ,  1992г

Педстаж:  27лет

Педагог-эксперт

Лауазымы:  Орыс  тілі  пән  бірлестігінің  жетекшісі

 

 

 

Каримова Шалттык Ароновна   -  19.06.1981

Высшее,учитель русского языка и литературы,АГУ им.Х.Досмухамедова, 2007 г

Педстаж : 3года

Педагог-модератор

 

 

Сариева Галиет Хатимовна  - 29.04.1964

Высшее,учитель русского языка и литературы, ГПИ , 1992г

Педстаж:  36 лет

Педагог-исследователь

 

 

 

Абулхайров Ержан Абдулович – 15.07.1958

Высшее,учитель русского языка и литературы,  ГПИ, 1981г

Педстаж: 38 лет

ІІ категория